Usługi geodezyjne - GEO-TOTAL Sp. z o.o., geodezja, geodeta Warszawa, ZUD

+48 502 528 914

+48 605 824 240

Zobacz usługi geodezyjne ->
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4

Sporządzanie map do celów projektowych

#

Mapa do celów projektowych jest jednym z koniecznych elementów dokumentacji towarzyszącej projektowaniu budynków i wszelkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Mapę taką może wykonać tylko geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych jest też niezbędnym dokumentem załączanym do wniosku o uzgodnienia ZUD.

Tyczenie i geodezyjna obsługa obiektów budowlanych, tras i autostrad

#

Oferowane przez nas prace geodezyjne w zakresie tyczenia różnego rodzaju obiektów wykonywane są z należytą dokładnością i wzglądem na wszelkie aspekty prawne. Nasi geodeci, znający stosowne normy, dbają o zwrócenie uwagi klienta na wszystkie ewentualne problemy mogące wystąpić przy realizacji danego projektu.

Opracowania do celów prawnych

#

Wiele decyzji sądowych dotyczących nieruchomości (np. ustalenie granic nieruchomości, zasiedzenie, podział spadku itp.) wymaga przedstawienia odpowiednich opracowań geodezyjnych. Nasza firma wykonuje zadania również w tej dziedzinie. Nasi geodeci mogą sporządzić mapy do celów prawnych, zbadać stan prawny nieruchomości, sporządzić odpowiednią dokumentację do celów prawnych i wykonać wszystkie niezbędne usługi geodezyjne w tym zakresie.

Tyczenie budynków i urządzeń infrastruktury

#

Tyczenie budynków wymaga szczególnej dokładności i precyzji. Nasi geodeci podchodzą do tego zagadnienia z należytym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym. Tyczenie budynków obejmuje także m.in. tyczenie przyłączy sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Świadczone przez nas usługi geodezyjne w tym zakresie to gwarancja rzetelnie przygotowanej dokumentacji.

Uzgodnienia Sieci(ZUD)

#

ZUD, a właściwie ZUDP to Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który działa w większości starostw powiatowych. Uzgodnienia ZUD są niezbędne przy realizacji tych projektów, które zmuszają do przeprojektowania dotychczasowych sieci (kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.) lub poprowadzenia nowych. Uprawniony geodeta wskaże wszelkie niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku (być może konieczne będzie wykonanie innych usług geodezyjnych), oraz zajmie się całym procesem uzgodnienia dokumentacji w ZUD.

Podziały nieruchomości

#

Z punktu widzenia administracyjno-prawnego, podział nieruchomości polega na ponownym wytyczeniu granic działek gruntu należących do danej nieruchomości. Podział geodezyjny odbywa się bez zmiany własności ziemi. Usługi geodezyjne w tym zakresie są świadczone z reguły na wniosek osoby mającej interes prawny w wyżej wymienionych działaniach.

Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne

#

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza jest wymagana prawnie, dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć również tej usługi. Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po wybudowaniu danego obiektu, a przed oddaniem go do użytku. Jeśli inwentaryzacji podlegały również urządzenia podziemne, wówczas do dokumentacji powykonawczej dołączane są stosowne informacje dotyczące wcześniejszego uzgodnienia ZUD.

Pomiary specjalne

#

Na życzenie klienta wykonujemy również wszelkie specjalne usługi geodezyjne, które mają na celu na przykład kontrolę geometrii budowli i konstrukcji. Tego rodzaju pomiarów w szczególności wymagają obiekty poddawane dużym obciążeniom (m.in. mosty, wały, wiadukty, tory kolejowe) oraz wysokie pionowe budowle (np. kominy, wieże, maszty). Nasi geodeci, w zależności od rodzaju obiektu, zaproponują odpowiedni zakres prac.

Pomiary i obliczenia powierzchni użytkowej lub najmu lokali

#

Usługi geodezyjne w zakresie tego rodzaju pomiarów są wykonywane przez naszą firmę wg norm PN-ISO 9836:1997 i PN-70/B-02365. Gwarantujemy, że nasi geodeci przygotują odpowiednią dokumentację w sposób rzetelny i całkowity. Wykonujemy pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych celem ustanowienia odrębnej własności, oraz dla celów podatkowych pomiary części wspólnych. Zależy nam na zadowoleniu i kompleksowej obsłudze każdego klienta.